Προσωπικά

Προσωπικά

Σαλής ΑναστάσιοςΟνοματεπώνυμο : Σαλής Αναστάσιος του Ηλία

Οικογενειακή κατάσταση :Έγγαμος με δύο παιδιά,τον Ηλία και τον Κλαύδιο

Σύζυγος : Αδαμαντίδου Ελισσάβετ

Τόπος κατοικίας : Δράμα 

Ειδικότητα: Μηχανολόγος - Ενεργειακός Τεχνικός

Σπουδές

 • Πτυχιούχος του τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής της σχολής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ [1994]
 • Πτυχιούχος της ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) [1995]
 • Ισοτιμία του πτυχίου Ενεργειακής Τεχνικής με το αντίστοιχο του τμήματος Μηχανολογίας των Τ.Ε,Ι. σύμφωνα με την απόφαση του Ε.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Ι.Τ.Ε.)
 • Διπλωματούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα» του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης [2015]

Επαγγελματική Υπηρεσία

        1. Εκπαίδευση

 • Αναπληρωτής καθηγητής Ενεργειακός Τεχνικός - Μηχανολόγος στο ΤΕΕ Ελευθερούπολης το σχ. έτος 1998-1999.
 • Μόνιμος καθηγητής Ενεργειακός Τεχνικός - Μηχανολόγος στο 5ο ΤΕΕ Λάρισας το σχ. έτος 2000 – 2001.
 • Μόνιμος καθηγητής Ενεργειακός Τεχνικός - Μηχανολόγος στο 1ο ΤΕΕ Δράμας τα σχ. έτη 2001 – 2002 & 2002 - 2003.
 • Μόνιμος καθηγητής Ενεργειακός Τεχνικός - Μηχανολόγος στο 3ο ΤΕΕ Δράμας από το σχ. έτος 2003 – 2004 έως & 2006 - 2007.
 • Μόνιμος καθηγητής Ενεργειακός Τεχνικός - Μηχανολόγος στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας από το σχ. έτος 2007 – 2008 έως σήμερα.

        2. Ιδιωτικός Τομέας

 • Υπεύθυνος λειτουργίας εργαστηρίου παρασκευής κατεψυγμένων τροφίμων.
 • Υπεύθυνος γραφείου παραγωγής κουφωμάτων στις εταιρείες ¨ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨, ¨ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ¨ & ¨EUROPLAST¨.

Διοικητική Εμπερία

 • Υποδιευθυντής 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας από 23/09/2011 έως 31/07/2015. 
 • Τομεάρχης Μηχανολογικού Τομέα για το σχολικό έτος 2010 – 2011 (Τοποθέτηση από ΔΔΕ Δράμας μετά από απόφαση του ΠΥΣΔΕ Δράμας αρ. πρωτ. Φ32.2/6290/14-10-2010) 
 • Βεβαίωση συμμετοχής στο ΠΥΣΔΕ Δράμας (Αρ. πρωτ. 118/5-9-2011 της ΔΔΕ Δράμας) 
 • Τακτικό αιρετό μέλος του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας από 10-09-2010 έως 31-12-2010 (Απόφαση ανασυγκρότησης ΠΥΣΔΕ του Περιφερειακού Δ/ντη Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ με αρ. πρωτ. Φ30/4494β/10-09-2010) 
 • Αναπληρωματικό μέλος του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας από 01-01-2009 έως 31-12-2010 (Απόφαση συγκρότησης ΠΥΣΔΕ του Περιφερειακού Δ/ντη Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ με αρ. πρωτ. Φ30/6128/31-12-2008) 
 • Αναπληρωματικό μέλος του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας από 01-01-2007 έως 31-12-2008(Απόφαση συγκρότησης ΠΥΣΔΕ του Περιφερειακού Δ/ντη Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ με αρ. πρωτ. Φ30/4510/29-12-2006) 
 • Μέλος Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ν. Δράμας Σχ. Έτη 2005-2006(Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.), 2006-2007 (Πρόεδρος Δ.Σ.), 2007-2008 (Πρόεδρος Δ.Σ.). 
 • Υπεύθυνος εργαστηρίου κατεύθυνσης – ¨Θερμοϋδραυλικών¨ στο Σ.Ε.Κ. Δράμας από 6-11-2002. 
 • Υπεύθυνος εργαστηρίου κατεύθυνσης – ¨Θερμοϋδραυλικών¨ στο Σ.Ε.Κ. Δράμας από 29-9-2004 μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2004-2005. 
 • Υπεύθυνος εργαστηρίου κατεύθυνσης – ¨Μηχανολογικών Κατασκευών¨ του 2ου Σ.Ε.Κ. Δράμας από 19-10-2009. 

Πιστοποιημένες Γνώσεις στις ΤΠΕ

 • Πιστοποίηση Δεξιοτήτων και γνώσεων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών.
 • Εγγραφή στο μητρώο Επιμορφωτών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εφαρμογή των ΤΠΕ στα ΤΕΕ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» του Μέτρου 2.3 του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ {Φεκ 1555_17/08/2007}.
 • Βεβαίωση επιτυχώς παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης επιμορφωτών της πράξης «Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή», με θέμα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. (125 ωρών)
 • Βεβαίωση επιτυχώς παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης επιμορφωτών της πράξης «Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή», με θέμα : «Ε2 - Λογισμικό. (25 ωρών)
 • ECDL CAD CERTIFICATE – AutoCAD 2002 (by AutoDESK) (EN)

Εμπειρία Στελέχους ΓΡΑΣΥ

 • Στέλεχος του ΓΡΑΣΥ του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας το σχολικό έτος 2008-2009 {Απ. ΔΔΕ Δράμας : Φ.32.2/7375/8-10-2008}. 
 • Βεβαίωση επιτυχώς παρακολούθησης της επιμόρφωσης με θέμα «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης των Στελεχών Γραφείων Σύνδεσης των ΤΕΕ, 428 ωρών». [6/10/2008 – 12/12/2008]
 • Βεβαίωση 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας με θέμα διδασκαλία μαθήματος ΣΕΠ σε δύο τμήματα της Α΄ τάξης κατά το σχ. έτος 2008-2009 .

Επιμορφωτής - Εκπαιδευτής

 • Εγγραφή στο μητρώο Επιμορφωτών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εφαρμογή των ΤΠΕ στα ΤΕΕ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» του Μέτρου 2.3 του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ {Φεκ 1555_17/08/2007}.
 • Στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Καβάλας κατά την Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2006-2007. 
 • Στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Καβάλας κατά την Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2007-2008.
 • Στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Καβάλας κατά την Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2009-2010.
 • Επιμορφωτής του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Επαγγελματικό Λογισμικό στη ΤΕΕ». Κωδικός Προγράμματος 07-01-004-0011 με θέμα: Εκπαιδευτική αξιοποίηση Διαδικτύου (36 ωρών). [11/3/2008 – 6/5/2008]
 • Επιμορφωτής του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Επαγγελματικό Λογισμικό στη ΤΕΕ». Κωδικός Προγράμματος 02-01-004-0009 με θέμα: Σχεδίαση μηχανολογικών εξαρτημάτων και εγκαταστάσεων με υπολογιστή(36 ωρών). [11/3/2008 – 6/5/2008]
 • Επιμορφωτής του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Επαγγελματικό Λογισμικό στη ΤΕΕ». Κωδικός Προγράμματος 02-01-001-0001 με θέμα: Σχεδίαση μηχανολογικών εξαρτημάτων και εγκαταστάσεων με υπολογιστή(36 ωρών). [14/3/2008 – 5/5/2008]
 • Επιμορφωτής δια ζώσης του προγράμματος επιμόρφωσης «Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών». (60 ωρών)
 • Τεχνικός υποστήριξης του προγράμματος επιμόρφωσης «Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών». (50 ωρών)

Συμμετοχές σε Επιμορφωτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνομόνων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας - Διαδικασία αυτοαξιολόγησης», βεβαίωση συμμετοχής από το Ινστιτούτο εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2011-2012.
 • «Εκπαιδευτικό Management», Πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της ΑΔΕΔΥ. (250 ωρών). [από 01/09 έως 30/10/2008]
 • «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης», βεβαίωση παρακολούθησης από το τμήμα αξιολόγησης και επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.(80 ωρών)
 • Βεβαίωση επιτυχώς παρακολούθησης της επιμόρφωσης με θέμα «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης των Στελεχών Γραφείων Σύνδεσης των ΤΕΕ, 428 ωρών». [6/10/2008 – 12/12/2008]
 • Βεβαίωση επιτυχώς παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης επιμορφωτών της πράξης «Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή», με θέμα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & ης Επικοινωνίας. (125 ωρών)
 • Βεβαίωση επιτυχώς παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης επιμορφωτών της πράξης «Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή», με θέμα : «Ε2 - Λογισμικό. (25 ωρών)
 • «Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. (50 ωρών)
 • «AutoCAD 2000», πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. (35 ωρών) 
 • «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλλων», ΚΕΘΙ.
 • «Προαγωγή υγείας στην εργασία για τους διοικητικούς υπαλλήλους », Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της ΑΔΕΔΥ. (42 ωρών). [από 20/02 έως 28/02/2006]
 • «Ευρωπαϊκές Περιβαλλοντικές Πολιτικές και Διασυνοριακότητα», Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της ΑΔΕΔΥ. (60 ωρών) [από 08/05 έως 19/05/2006]
 • «Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση», Πιστοποιητικό παρακολούθησης ταχύρρυθμων υποχρεωτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, ΠΕΚ Καβάλας. (6 ωρών).
 • «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην υλοποίηση προγραμμάτων Εικονικών Επιχειρήσεων», από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. [από 26/02/07 έως 26/03/2007]

Εισηγητής σε Συνέδρια και Ημερίδες

 • Εισηγητής στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα ¨Δράση κατά των απουσιών με Τ.Π.Ε.¨.
 • Εισηγητής στις τριήμερες εκδηλώσεις ¨ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013» - Εναρμονισμένες Δράσεις της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ¨ με θέμα: Ο θεσμός της μαθητείας και η εφαρμογή του στην ΤΕΕ.

Μέλος Επιστημονικού Συλλόγου

 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Περιοδικού «εκπ@ιδευτικός κύκλος», με ISSN: 2241-4576.

Συμμετοχές σε Σεμινάρια – Διημερίδες - Ημερίδες

 • «Ο Θεσμός της Διαμεσολάβησης και η Σχολική Διαμεσολάβηση», επιμορφωτική ημερίδα της ΔΔΕ Δράμας σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας και τον Επιστημονικό-Πολιτιστικό Σύλλογο : εκπ@ιδευτικός κύκλος.
 • «Μη βίαιη επικοινωνία», βιωματικό εργαστήριο της ΔΔΕ Δράμας σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας και τον Επιστημονικό-Πολιτιστικό Σύλλογο : εκπ@ιδευτικός κύκλος.
 • «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013» - Εναρμονισμένες Δράσεις της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ¨ επιμορφωτικές ημερίδες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δράμας σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας και το Επιμελητήριο Δράμας.
 • «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ», Σεμινάριο εκπαίδευσης επιμορφούμενων εκπαιδευτικών για τη Β΄ εφαρμογή του έργου. [15 έως & 17/12/2006]
 • «Αειφόρος Ανάπτυξη, Προστασία του Περιβάλλοντος και οι σχέσεις τους με την εκπαίδευση», από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
 • «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ», διημερίδα. [26 & 27/09/2003]
 • «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ», διημερίδα. [08 & 09/04/06]
 • «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών ΤΕΕ, ΣΕΚ, ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ.Σ., για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του θεσμού», διημερίδα από το Ε.Ι.Ν. [13 & 14/03/08]
 • «Η ψυχολογία των εφήβων» , ημερίδα. [18/3/2005]
 • «Θερινά σχολεία για μαθητές των ΤΕΕ σε όλη την Ελλάδα πλην Αττικής », ημερίδα. [14/04/2006]
 • «Θερινά σχολεία για μαθητές των ΤΕΕ σε όλη την Ελλάδα πλην Αττικής», ημερίδα. [23/02/2007]
 • «Θερινά σχολεία για μαθητές των ΤΕΕ σε όλη την Ελλάδα πλην Αττικής» , ημερίδα. [09/04/2008]
 • «Μαθησιακές δυσκολίες: Θεωρία και Πράξη» , ημερίδα. [11/10/2008]
 • «Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για το ρόλο της ΤΕΕ», ημερίδα. [24/10/2008]

Συμμετοχές & Διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • Ειδικός έπαινος, στον 6ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων, του 7ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την κατασκευή της ιστοσελίδας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας.
 • ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV με το έργο «Έξυπνος Οικολογικός Κάδος Απορριμμάτων». [Σχ. έτος 2004-2005]
 • ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ V με το έργο «Θερμοσίφωνο Μεταβλητής Χωρητικότητας». [Σχ. έτος 2007-2008]
 • ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2002-2003 με το έργο «Κάδος Ζύμωσης» ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. [Σχ. έτος 2002-2003]
 • ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2003-2004 με το έργο «Ατομική Θέρμανση Παραθεριστικής Κατοικίας με Ηλεκτρικό ρεύμα» ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. [Σχ. έτος 2003-2004]
 • ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2003-2004 με το έργο «Μ.ΑΚ.Η.Σ. – Μεγιστοποίηση Απόδοσης Κινούμενου Ηλιακού Συλλέκτη» ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. [Σχ. έτος 2003-2004]
 • ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2004-2005 με το έργο «Προστασία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης από Διαρροές – Ενημέρωση Συντηρητή και Ιδιοκτήτη μέσω GSM» ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. [Σχ. έτος 2004-2005]
 • ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2004-2005 με το έργο «Προστασία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης από Διαρροές – Ενημέρωση Συντηρητή και Ιδιοκτήτη μέσω GSM» ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. [Σχ. έτος 2004-2005]
 • ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2004-2005 με το έργο «Ηλεκτρονική Εξέταση-Αξιολόγηση με την βοήθεια εποπτικού υλικού των μαθητών της ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών του Μηχανολογικού Τομέα» ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. [Σχ. έτος 2004-2005]
 • Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Υποστήριξης και Αξιολόγησης του Προγράμματος Δαίδαλος (Αρ. πρωτ. 948/128/14141/21-09-2006 Ε.Ι.Ν.). [Σχ. έτος 2006/2007]
 • Εικονικές Επιχειρήσεις 2006-2007, με την Εικονική Επιχείρηση «Θερμοτεχνική Δράμας». [Σχ. έτος 2006-007]
 • Εικονικές Επιχειρήσεις 2006-2007, με την Εικονική Επιχείρηση «Οικοtherm». [Σχ. έτος 2006-2007]
 • Εικονικές Επιχειρήσεις 2007-2008, με την Εικονική Επιχείρηση «Θερμοψυκτική Δράμας». [Σχ. έτος 2007-2008]

Ταυτότητα - Πληροφορίες για την ιστοσελίδα.

Την ιστοσελίδα αυτή ξεκίνησα να την δημιουργώ, το καλοκάιρι του 2006, μετά την επιμόρφωσή μου στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών στην ενότητα "Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας" στο πλαίσιο της Πράξης Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ και τον Νοέμβριο του 2006 ήταν στον "αέρα". Αρχικός σκοπός της σελίδας ήταν να παρέχει υποστήριξη στα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποίησα στους εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ των Νομών Δράμας και Καβάλας στο πλαίσιο της πράξης Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ : Επιμόρφωση και Εφαρμογή. Ταυτόχρονα ήθελα να υπάρχει συγκεντρωμένη η νομοθεσία που σχετίζεται με την λειτουργία της Τεχνικοεπαγγελματικής Εκπαίδευσης και οι σχετικές με αυτήν ανακοινώσεις και εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας.

Αρχικά η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την βοήθεια του ελεύθερου Λογισμικού Joomla 1.5(που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU). Η ιστοσελίδα ενημερώνονταν συνεχώς μέχρι τις αρχές του 2010 και ήταν πόλος επισκεπτών, πολλών μαθητών και εκπαιδευτικών με πολύ κολακευτικά λόγια για την δουλειά μου. Οικογενειακές υποχρεώσεις όμως με ανάγκασαν να σταματήσω την ενημέρωσή της.

Αναβαθμίσεις: α) Το Δεκέμβριο του 2012, μεταφέρθηκε όλο το περιεχόμενο στο τότε σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης και παρουσίασης ( Joomla 2.5 ) και β) α) Τον Ιούλιο του 2015, μεταφέρθηκε όλο το περιεχόμενο σε πιο σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης και παρουσίασης και με την χρήση του ελεύθερου λογισμικού  Joomla  3.4.3  (που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU) απέκτησε την σημερινή της μορφή. Στην ιστοσελίδα εκτός από τις εφαρμογές και τα ενθέματα που υπάρχουν στον "πυρήνα" του Joomla, όλα τα υπόλοιπα που χρησιμοποιούνται (template, component, module κλπ) είναι αγορασμένα και δεν χρησιμοποιείται παράνομο λογισμικό.

Σκοπός μου είναι η ιστοσελίδα να είναι χρήσιμη τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές μας. Να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες - μαθήματα- θέματα - ασκήσεις για τους μαθητές μας αλλά και να είναι χρήσιμη πηγή πληροφόρησης και υποστηρικτικού υλικού για την διδασκαλία των εκπαιδευτικών. Για τους παραπάνω λόγους ο ιστοχώρος ενημερώνεται συνεχώς.

Οι στόχοι του ιστοχώρου είναι πολλαπλοί. Η ιστοσελίδα μου, επιδιώκει να αποτελέσει :

 • έναν καλό οδηγό γύρω από την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη λειτουργία σε αυτές, των εκπαιδευτικών. Γι΄ αυτό υπάρχει στο κεντρικό μενού τόσο η νομοθεσία ταξινομημένη σε νόμους, Υ.Α. κλπ, όσο και η νομοθεσία (συγκεντρωμένη εδώ) που διέπει τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ.
 • πηγή ενημέρωσης για όλες τις εξελίξεις στην παιδεία (ανεβαίνουν όλα τα Νέα, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Υ.Α. που αφορούν την εκπαίδευση)
 • βιβλιοθήκη θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά και απαντήσεων αυτών (υπάρχουν όλα τα Θέματα αλλά και οι απαντήσεις αυτών για όλα τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Μηχανολογικού Τομέα και Τομέα Οχημάτων των ΕΠΑ.Λ.)
 • βιβλιοθήκη υποστηρικτικού και εποπτικού υλικού των τεχνικών μαθημάτων των τομέων Οχημάτων και Μηχανολογικού. [Στον ιστοχώρο υπάρχουν παρουσιάσεις μαθημάτων (σε Power point ή swf αρχεία), Σχέδια μαθημάτων για την διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός διδασκαλίας εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων, Σχέδια, Βίντεο, Ασκήσεις και διαγωνίσματα προετοιμασίας]. Για αρκετά από το παραπάνω υλικό υπάρχει η δυνατότητα "κατεβάσματος" μετά από εγγραφή ως μέλος της ιστοσελίδας.
 • πηγή πληροφοριών για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. (Πληροφορίες για το θεσμό των ΕΠΑ.Λ., τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις βάσεις, αυτόματος υπολογισμός μορίων Πανελλαδθκών εξετάσεων, θέματα, απαντήσεις κλπ).
 • πλατφόρμα "αξιολόγησης - επανάληψης - άσκησης" των μαθητών μας αλλά και των συναδέρφων . (υπάρχουν α. αρκετά On line test. Θεματικά ανά κεφάλαιο και βιβλίο τεστ που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων, συμπλήρωσης κενού, σωστού-λάθους, ταιριάσματος Drop-Down, αντιστοίχισης Drag & Drop και κατάδειξης της σωστής απάντησης σε σχετική εικόνα. & β. Σταυρόλεξα που λύνονται on line αλλά υπάρχει η δυνατότητα να κατέβουν σε pdf αρχεία και να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές μας και μέσα στην τάξη, ως μια άλλη μορφή αξιολόγησης ή επανάληψης.) Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα φιλοξενεί τεστ και σταυρόλεξα άλλων συναδέρφων (μου έδωσαν τα κείμενα και τα δημιούργησα εγώ) καθώς και ότι κάποια από αυτά λύθηκαν σε εργαστήριο με Η/Υ στο σχολείο μου. Με χαρά θα φιλοξενήσω οποιοδήποτε τεστ - σταυρόλεξο συναδέλφου.
 • tutorial για την χρήση του AutoCAD. Υπάρχει αναλυτικός οδηγός για τη σχεδίαση με AutoCAD.
 • πηγή προβολής και διαφήμισης της πόλης μου. (Στη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για κάποια από τα αξιοθέατα της Δράμας και φωτογραφικό υλικό της παλιάς και νέας πόλης της Δράμας).

Φιλοδοξία μου είναι αυτή η προσπάθεια να αγκαλιαστεί από συναδέλφους μου σε όλη την Ελλάδα και να αποτελέσει μια πλατφόρμα συναλλαγής και διάθεσης προς όλους, εκπαιδευτικού υλικού και γνώσεων.

Σαλής Αναστάσιος
Μηχανολόγος - Ενεργειακός Τεχνικός
Εκπαιδευτικός 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Το σχολείο μου

1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ

Αδριανουπόλεως 70, τ.κ. 66100, Δράμα, Τηλ. 25210 22888, Fax: 25210 55216, Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http://www.1epaldramas.gr

Τομείς και Ειδικότητες του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Δράμας