Κεφάλαιο  3

ΘΕΡΜΙΚΑ  ΚΑΙ  ΨΥΚΤΙΚΑ  ΦΟΡΤΙΑ

 

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 3 Κεφάλαιο του βιβλίου, με θέματα από :

Θερμική συμπεριφορά κτιρίου,

Θερμικά φορτία,

Ψυκτικά φορτία.

 

Το τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων, συμπλήρωσης κενού, σωστού-λάθους, ταιριάσματος Drop-Down, αντιστοίχισης Drag & Drop και κατάδειξης της σωστής απάντησης σε σχετική εικόνα.

 

Κάντε κλικ κάτω δεξιά στη λέξη "Εκκίνηση" για να ξεκινήσετε. Καλή Επιτυχία.