Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου

151899/Δ2/29-09-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

151896/Δ2/29-09-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου»

Ετικέτες: ΕΠΑΛ, Αναθέσεις, Υπουργικές Αποφάσεις