Συμμετοχή στις Πανελλαδικές - Αίτηση για πανελλαδικές

Αιτήσεις από Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου:

Εγκύκλιος υποβολής Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ-Ομάδα Α’ 2016 με το pdfΠαλαιό Σύστημα 540.13 KB

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ–ΟΜΑΔΑ Α’ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ–ΟΜΑΔΑ Α’/pdfΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 383.88 KB

Εγκύκλιος υποβολής Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Ομάδα Β’ 2016 με το Παλαιό Σύστημα (pdfκαι αίτησης για Ενδοσχολικό Απολυτήριο 495.06 KB)

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’/pdfΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 122.51 KB

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’/pdfΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 97.34 KB

Εγκύκλιος υποβολής Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2016 με το pdfΝέο Σύστημα 542.81 KB

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ/pdfΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 423.29 KB