Πόσοι μαθητές απαιτούνται για τη λειτουργία Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

1. Για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας που λειτουργούν στη σχολική μονάδα.

2. Για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας στη Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας που λειτουργούν στη σχολική μονάδα.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο − καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών − είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με κατώτερο αριθμό μαθητών από τους προβλεπόμενους στις προηγούμενες παραγράφους μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσης, η ισχύς της οποίας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. pdfΦ12/93600/Δ4 (ΦΕΚ 1249/24-06-2015 Β΄)121.69 KB

Ελάχιστος αριθμός μαθητών Α τάξης Επαγγελματικών Λυκείων

Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφο (pdfΓνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγ- γελματικών Λυκείων Φ8/101500/Δ4/25-06-2015126.61 KB) κάνει γνωστό ότι σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών της Α’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ισχύει η με pdfαρ. πρωτ. 128615/Γ2/13-09-2013 (Β’ 2360)140.65 KB Υπουργική Απόφαση.

 

Ετικέτες: Νέα της Εκπαίδευσης, ΕΠΑΛ, Μαθητές, Υπουργικές Αποφάσεις