Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Με απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης ορίστηκε ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ως ακολούθως:

η με αρ. πρωτ. Φ4/77460/Δ4/15-05-2015 Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), έχει δημοσιευθεί στο pdfΦΕΚ 863 Β΄/15-05-2015146.52 KB .

Ετικέτες: Νέα της Εκπαίδευσης, ΕΠΑΛ, Υπουργικές Αποφάσεις, Αξιολόγηση