Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.201686/Δ4/11-12-2014 Εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σε εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 59 του Ν.4310/2014 (Α΄258/8-12-2014) σας γνωρίζουμε ότι:

pdfΔιαβάστε εδώ την εγκύκλιο για την απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ. 111.81 KB

Ετικέτες: ΕΠΑΛ, Υπουργικές Αποφάσεις, Αξιολόγηση, Ωρολόγια Προγράμματα