Κατηγορία: On Line TEST


On line test σε όλα τα Πανελλαδικά μαθήματα του Μηχανολογικού τομέα και του τομέα Οχημάτων.

Quiz

1. Στοιχεία Μηχανών : Ηλώσεις - Κοχλίες  [Δωρεάν]
[Εμφάνιση περιγραφής]

Κεφάλαιο  7 - ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 7 Κεφάλαιο του βιβλίου, με θέματα από:

 • Ήλους
 • Ηλώσεις
 • Κοχλιωτές συνδέσεις

 

1. Στοιχεία Μηχανών : Ιμάντες  [Δωρεάν]
[Εμφάνιση περιγραφής]

Κεφάλαιο  10  -  ΙΜΑΝΤΕΣ

 Ένα τεστ επαναλήψεως στο 10 Κεφάλαιο του βιβλίου, με θέματα από :

Ιμάντες και συγκεκριμένα από τις ενότητες ....

  - 10.2.1 Ορισμός - Περιγραφή

  - 10.2.2 Λειτουργικός σκοπός - χρήσεις

  - 10.2.3 Κατηγορίες - τύποι

  - 10.2.4 Κατασκευαστικά στοιχεία

  - 10.2.5 Συνθήκες - σχέσεις λειτουργίας

  - 10.2.6 Οδηγίες εφαρμογής - λειτουργίας

Κεφάλαιο  9 - ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 9 Κεφαάλιο του βιβλίου, με θέματα από :

 • Άξονες - άτρακτοι - στροφείς.
 • Έδρανα - είδη εδράνων.
 • Σύνδεσμοι - είδη συνδέσμων
1. Στοιχεία Μηχανών : Οδοντώσεις  [Δωρεάν]
[Εμφάνιση περιγραφής]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ

 

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 10 Κεφάλαιο του βιβλίου.

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 1ο και 2ο  Κεφάλαιο του βιβλίου :

ΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ  -  Η  ΚΑΥΣΗ

Κεφάλαιο  3  -  ΘΕΡΜΙΚΑ  ΚΑΙ  ΨΥΚΤΙΚΑ  ΦΟΡΤΙΑ

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 3 Κεφάλαιο του βιβλίου, με θέματα από :

 • Θερμική συμπεριφορά κτιρίου,
 • Θερμικά φορτία,
 • Ψυκτικά φορτία.

 

Κεφάλαιο  2  -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΣΝΗΣ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 2 Κεφάλαιο του βιβλίου, με θέματα από :

 • Βασικές έννοιες φυσικής και θερμοδυναμικής,
 • Ψυχρομετρικό χάρτη,
 • Μεταβολές του αέρα στον κλιματισμό.

 

4. Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ - Συμπυκνωτές  [Δωρεάν]
[Εμφάνιση περιγραφής]

Κεφάλαιο  3 - ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 3 Κεφάλαιο του βιβλίου, με θέματα από :

 • Ο ρόλος του Συμπυκνωτή σε μια ψυκτική μηχανή,
 • Η λειτουργία του Συμπυκνωτή,
 • Είδη συμπυκνωτών,
 • Αερόψυκτοι Συμπυκνωτές,
 • Υδρόψυκτοι Συμπυκνωτές,
 • Εξατμιστικοί Συμπυκνωτές,
 • Μονάδες Συμπύκνωσης,
 • Συντήρηση των Υδρόψυκτων Συμπυκνωτών.