Κεφάλαιο  10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ

 

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 10 Κεφάλαιο του βιβλίου, με θέματα από :

'Οδοντώσεις,

  • Ορισμός - Περιγραφή,
  • Λειτουργικός σκοπός - χρήσεις,
  • Κατηγορίες - Τύπο, 
  • Κατασκευαστικά στοιχεία,
  • Συνθήκες Σχέσεις λειτουργίας,
  • Οδηγίες εφαρμογής - λειτουργίας.


 

Το τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογώ.

 

Κάντε κλικ κάτω δεξιά στη λέξη "Εκκίνηση" για να ξεκινήσετε. Καλή Επιτυχία.