Κεφάλαιο  3

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ

 

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 3 Κεφάλαιο του βιβλίου, με θέματα από :

Ο ρόλος του Συμπυκνωτή σε μια ψυκτική μηχανή,

Η λειτουργία του Συμπυκνωτή,

Είδη συμπυκνωτών,

Αερόψυκτοι Συμπυκνωτές,

Υδρόψυκτοι Συμπυκνωτές,

Εξατμιστικοί Συμπυκνωτές,

Μονάδες Συμπύκνωσης,

Συντήρηση των Υδρόψυκτων Συμπυκνωτών.

 

Το τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων, συμπλήρωσης κενού, σωστού-λάθους, ταιριάσματος Drop-Down, αντιστοίχισης Drag & Drop και κατάδειξης της σωστής απάντησης σε σχετική εικόνα.

 

Κάντε κλικ κάτω δεξιά στη λέξη "Εκκίνηση" για να ξεκινήσετε. Καλή Επιτυχία.