Κεφάλαιο  1 &  2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ  -  Η  ΚΑΥΣΗ

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 1ο και 2ο  Κεφάλαιο του βιβλίου, με θέματα από :

Κεφάλαιο 1.

  • Εισαγωγικά στοιχεία για τις Κεντρικές Θερμάνσεις,
  • Τα βασικά συστήματα Κεντρικών θερμάνσεων,
  • Συγκρίσεις και χρήσεις.

Κεφάλαιο 2.

  • Το φαινόμενο της καύσης,
  • Τα προϊόντα της καύσης,
  • Η απόδοση της καύσης,
  • Η ποιότητα της καύσης.

 

Το τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων, συμπλήρωσης κενού, σωστού-λάθους, ταιριάσματος Drop-Down, αντιστοίχισης Drag & Drop και κατάδειξης της σωστής απάντησης σε σχετική εικόνα.

 

Κάντε κλικ κάτω δεξιά στη λέξη "Εκκίνηση" για να ξεκινήσετε. Καλή Επιτυχία.