Κεφάλαιο  9

ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

Ένα τεστ επαναλήψεως στο 9 Κεφαάλιο του βιβλίου, με θέματα από :

Άξονες - Άτρακτοι - Στροφείς,

  • Περιγραφή ορισμός
  • Σκοπός που εξυπηρετούν
  • Τύπο και κατηγορίες
  • Μορφολογικά χαρακτηριστικά - Υλικά κατασκευής
  • Συνθήκες λειτουργίας - καταπόνηση
  • Τοποθέτηση λειτουργία - Συντήρηση


Έδρανα,

  • Περιγραφή ορισμός
  • Σκοπός που εξυπηρετούν
  • Τύποι και κατηγορίες
  • Μορφολογικά χαρακτηριστικά - Υλικά κατασκευής
  • Συνθήκες λειτουργίας - καταπόνηση
  • Τοποθέτηση λειτουργία - Συντήρηση


Σύνδεσμοι,

  • Περιγραφή - ορισμός - είδη
  • Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι
  • Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι
  • Λυόμενοι σύνδεσμοι - Συμπλέκτες

Το τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων, συμπλήρωσης κενού, σωστού-λάθους, ταιριάσματος Drop-Down, αντιστοίχισης Drag & Drop και κατάδειξης της σωστής απάντησης σε σχετική εικόνα.

 

Κάντε κλικ κάτω δεξιά στη λέξη "Εκκίνηση" για να ξεκινήσετε. Καλή Επιτυχία.