Υπολογισμός μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

    Μαθήματα Βαθμολογία Συντελεστής Μόρια Μαθήματος Παρατηρήσεις
           
  Μαθηματικά 1,5
 
  Νέα Ελληνικά 1,5
 
  Ειδικότητας Α΄ 3,5
 
  Ειδικότητας Β΄ 3,5
 
  Ειδικό Μάθημα 2
Γράψτε το Βαθμό το ειδικού μαθήματος ή το μέσο όρο των ειδικών μαθημάτων. 
           
  Συνολικά Μόρια :
     
Υπολογισμός Μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.