Προαγωγικές και απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων για το Σχ. Έτος 2015 - 2016.